За Контакти

Адрес: с.Градинарово, 9243 Градинарово,

Община Провадия,обл.Варна
Телефон:  Директор:0878170086

Канцелария: 0878170085
Email: scoolgradinarovo@abv.bg

 

История

Дълга е историята на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Градинарово. Днес е едно от най-големите училища в община Провадия, разположено е на 20 км. Югозападно от Провадия.   Още 1865г. по инициатива на свещеник Мирчо Вичев и жители на селото се наема стая в частна къща, където е отворено първото българско училище в Кьопеклий ( старото име на с. Градинарово от ХVІ в.). През учебната 1871-1872 г. учителят Хиньо Кунев започва занятия в една новопостроена стая до църквата. Броят на учениците достига 38 деца и за първи път се приемат за обучение момичета.  През 1877-1878 учебна година училището е затворено поради Руско-турската освободителна война. От Освобождението до 1885 г. в училището настъпват редица промени. Постъпват още нови ученици. Преподаватели са Момчо Балинов от с. Черковна с четвъртокласно образование и първата учителка Бянка Драгиева от с. Градинарово, завършила І-ви клас на девическо училище за учители в Разград.

 

Училището е преместено в новопостроената сграда, на мястото на което се намира сега старото училище. През 1885 г. училището отново затваря врати поради Сръбско-Българската война. От 1902 г. с протоколно решение одобрено от училищния инспектор, училището се именува “Христо Ботев”, а когато става пълна прогимназия е преименувано на “Св. Св. Кирил и Методий”. През 1904г. на мястото на старото училище, което събарят, започва постройката на ново училищно здание. Учениците се обучават временно в черковната стая до завършване на новото училище- 01.09.1905 г. Според закона от 1904 г. в Градинарово се открива първи прогимназиален клас, а през 1911 г.- втори прогимназиален клас. За нуждите на училището се пристрояват две класни стаи. Но от 17.09.1912 г. до 22.02.1913 г. занятията са прекратени за трети път, поради обща мобилизация за Балканската война.

 

След подновяване на учебните занятия през 1914 г. е открит трети прогимназиален клас. А през 1916 г. е открита втора паралелка І-ви клас.

 

След изменение от 1950 г. прогимназията се преименува в основно. Открива са VІІІ-ми клас. Под ръководството на директор Момчева се открива общежитие в сградата на земеделското училище за учениците от Черноок и Снежина. От 1974 г. училището се преустройва в полуинтернат, учениците се извозват до селата с автобус. Уроците се подготвят в полуинтернатни групи.

 

На старото училище е направен основен ремонт. През 1975 г. се организира голямо тържество по повод 110 г. от основаването на училището. Носител на орден “Кирил и Методий”- І-ва степен.

 

През 1980 г. по инициатива на директор Сираков е започната строителство на ново триетажно училище. . След пет години то е завършено и започват да се водят занятия-1990 г.

 

През учебната 1992-1993 г. с конкурс за директор от Министерството на oбразованието и науката е назначен Стоян Добрев Гигов от Провадия, който и до този момент е на същата длъжност. Учителският колектив е от Провадия и няма нито един местен учител. От общината е осигурен автобус за извозване на учителите по направление Провадия- Градинарово и обратно и за учениците от селата Снежина и Черноок.

 

През учебната 2000/2001 г. в училището е открита за първи път подготвителна група. През месеците юли и август 2002 г. е извършен пълен ремонт на училищната сграда.

 

През учебната 2004/2005 г. беше направено опитно поле в двора на училището . В реализацията на идеята се включиха учители , ученици , родители .

 

През 2011 г. по Проект „Създаване на привлекателна,достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия”  се извърши подмяна на дограма, топлоизолация и хидроизолация на сградата, подмяна на осветителни тела, преасфалтиране на спортната площадка , саниране и  боядисване на външни фасадни и вътрешни стени, ремонт и обновяване на хигиенно-санитарните помещения.Със средства на този проект бяха доставени  компютърна и офис техника,бяха оборудвани кабинетите по Биология,Химия и Физика и работилница по Технологии.