За Контакти

Адрес: с.Градинарово, 9243 Градинарово,

Община Провадия,обл.Варна
Телефон:  Директор:0878170086

Канцелария: 0878170085
Email: scoolgradinarovo@abv.bg

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Това е интернет страницата

на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" -

с. Градинарово, общ. Провадия,обл.Варна

 

Училището е едно от най-големите средищни училища в община Провадия, разположено е на 20 км. югозападно от гр.Провадия.В него се обучават ученици от І- VІІ клас и ПИГ от селата с.Градинарово, с.Снежина. Има 11 класни стаи , един физкултурен салон , кабинет по труд и техника , 2 компютърни кабинета ,оборудвани два кабинета с компютърни терминални станции, работилница , лекарски кабинет , кабинет по безопасност на движението , етнографска сбирка и музей на училището, открита спортна база- 2500 кв.м. фитнес зала,опитно поле, площадка по безопасност на движението,училищен стол .За пътуващите учители и ученици има осигурен общински транспорт.

Учебно-възпитателната дейност в училището се извършва от квалифицирани педагози, в обновена материално-техническа база, със средствата на съвременните информационни технологии. Това предполага провеждане на качествен и ефективен процес.

Участието в проекти мотивира учители и ученици да работят всеотдайно за благосъстоянието на училището.